Tutaj znajdziesz najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy

1. Droga rowerowa

W 2022 roku Prezes Zarządu Jan Długozima złożył skuteczną petycję w sprawie budowy dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych nr 2035C i 2009C. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C a mamy nadzieję, że nieodległej przyszłości to samo stanie się w odniesieniu do drogi nr 2009C. Petycja został poparta przez wielu mieszkańców Młyńca Pierwszego oraz Brzezinka. Za wyrażone poparcie serdecznie dziękujemy.
Więcej na temat inicjatywy dotyczącej ścieżek rowerowych

2. Postępowania dotyczące wydania przez Wójta gminy Lubicz decyzji środowiskowej

W ostatnim okresie czasu nasze Stowarzyszenie zgłosiło udział w czterech postępowaniach dotyczących wydania przez Wójta Gminy Lubicz decyzji środowiskowej, której wydanie poprzedza wydanie koncesji na eksploatację żwirowni. Wszystkie postępowania dotyczą działek znajdujących się w Młyńcu Pierwszym i przyległych do ul. Rogówskiej bądź znajdujących się w jej pobliżu.

W przypadku dwóch postępowań chodzi o lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (działki nr 1273/13, 1273/12, 1273/22) zarządzane przez Nadleśnictwo w Golubiu-Dobrzyniu. Okazuje się, że to Nadleśnictwo w “trosce o przyrodę” postanowiło wydzierżawić te działki z przeznaczeniem pod wydobycie kruszywa, oczywiście po uprzednim wycięciu lasu. Do tej pory Wójt Gminy Lubicz nie wydał jeszcze w tych sprawach decyzji. Jako Stowarzyszenie, którego celem działania jest ochrona środowiska w tym krajobrazu, możemy wnieść odwołanie od decyzji, jeżeli będzie naruszała prawo albo nie uwzględniała postulatów Stowarzyszenia.

Tutaj znajdziesz więcej materiałów:
1) Pismo Stowarzyszenia z dnia 21/02/2023
2) Petycja z dnia 18/03/2023

Gorąco zachęcam osoby zainteresowane problemami związanym z budową żwirowni i ich eksploatacją do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem. Położenie lasów można ustalić pod linkiem https://lubicz.e-mapa.net/, ewentualnie kontaktując się ze Stowarzyszeniem.
Kontaktować się z nami można pisząc na adres kontakt@sodd.pl, albo telefonicznie nr 668476346

Prezes Zarządu
Jan Długozima