Zarząd Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy

Prezes Zarządu – Jan Długozima
Członek Zarządu – Skarbnik – Maciej Wojciechowski
Członek Zarządu – Jerzy Przeczewski