PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWO-PIESZYCH

SODD przekazuje do wiadomości treść petycji członka Stowarzyszenia Jana Długozimy w przedmiocie budowy ścieżek (ciągów) rowerowo-pieszych wzdłuż dróg powiatowych nr 2035C (na odcinku od Młyńca Pierwszego do Jedwabna) oraz 2009C (na odcinku od Młyńca Pierwszego do drogi krajowej nr 15 w Brzezinku) z prośbą o zapoznanie się z nią i wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy przez podpisanie listy poparcia (najlepiej przez wydrukowanie dołączonego załącznika i podpisanie go po uprzednim uzupełnieniu wymaganymi danymi).

Listy poparcia proszę przekazywać bezpośrednio autorowi petycji, pozostawiać w sklepie Państwa Kępskich w Młyńcu Pierwszym. O kolejnych punktach zbierania list poparcia poinformujemy w późniejszym terminie.

Jeśli uznasz, że inicjatywa zasługuje na poparcie to także proszę o podpisanie listy poparcia ewentualnie wraz z innymi osobami.

Na dzień dzisiejszy petycje w sprawie budowy ścieżek rowerowo-pieszych będzie można podpisać:
– w sklepie Państwa Kępskich w Młyńcu Pierwszym,
– u sołtys Młyńca Pierwszego, Pani Anny Katry,
– u sołtysa Brzezinka, Pana Jacka Witkowskiego,
– podczas zebrania, które odbędzie się 14 września w Młyńcu Pierwszym.

https://sodd.pl/wp-content/uploads/2022/09/załącznik-do-petycji-.docx.pdf

Podobne wpisy