POLITYKA PRYWATNOŚCI 
STOWARZYSZENIA OCHRONY DOLINY DRWĘCY

W poniższym dokumencie znajdziesz informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz komunikatorów społecznościowych, do których wtyczki znajdziesz na naszej stronie.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych dokładamy staranności, aby Twoje dane były w należyty sposób chronione. Stosujemy w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest STOWARZYSZENIE OCHRONY DOLINY DRWĘCY z siedzibą w Młyńcu Pierwszym.

Dane Kontaktowe:
Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy
ul. Toruńska 41,
87-162 Młyniec Pierwszy
KRS: 0000505406

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu e-mailowego: konktakt@sodd.pl. 

W zakresie w jakim korzystasz z naszych mediów społecznościowych – udostępnionych na naszej strony, musisz wiedzieć, że dostawca tego serwisu jest współadministatorem Twoich danych osobowych razem z nami. W większości przypadków nie mamy więc wpływu na to, w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane przez dostawcę tego serwisu.

Pamiętaj, że kontaktując się z nami w wiadomości e-mailowej, poprzez aplikację Messenger lub np. zostawiając komentarz w mediach społecznościowych, przekazujesz nam swoje dane osobowe (które będą widoczne również dla pozostałych użytkowników). Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu realizacji określonego celu.

W związku z tym, że przekazujesz nam swoje dane osobowe, możemy posiadać informacje dotyczące Twojego imienia i nazwiska, wizerunku, innych danych udostępnionych w Twoim profilu społecznościowym, informacje przekazywane w ramach wysyłanych wiadomości oraz informacje dotyczące Twojego zachowania na stronie – zbierane za pomocą plików cookies – które nie mają charakteru danych osobowych. 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez nas tak długo jak to będzie  uzasadnione w ramach określonego celu. Przetwarzanie danych osobowych w ramach jednego celu, nie musi oznaczać całkowitego zniszczenia Twoich danych osobowych, które mogą być przetwarzane w ramach innego celu.

Poniżej znajdziesz dokładne informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu oraz przez jaki okres.

 1. W celu przyjęcia Ciebie w poczet członków stowarzyszenia – deklarując chęć przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia, wypełniasz deklarację członkowską, w której wskazujesz swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy). Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w deklaracji jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane przechowywane będą przez cały okres pozostawania przez Ciebie członkiem Stowarzyszenia. W każdej chwili możesz zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu, poprzez poinformowanie o tym członków Zarządu Stowarzyszenia poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail wskazany na początku dokumentu.
 2. W celu złożenia petycji lub innych form poparcia dla działań Stowarzyszenia  – jeśli podpisujesz petycję przygotowaną przez Stowarzyszenie, przekazujesz swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres). Przekazanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne by wyrazić poparcie dla danej inicjatywy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w petycji jest twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane przechowywane będą przez Stowarzyszenie do czasu złożenia petycji do właściwego organu. 
 3. W celu nawiązania kontaktu z Tobą. Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą wiadomości e-mailowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja dorozumiana zgoda, wynikającą z zainicjowania kontaktu z nami. – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO). Przekazanie danych  zawartych w korespondencji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoja wiadomość. Twoje dane przechowywane będą przez czas prowadzonej korespondencji. 
 4. W celach statystycznych. Na stronie internetowej korzystamy z różnych narzędzi analitycznych, które pozwalają nam na śledzenie ruchu na stronie oraz zbierania danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających stronę. Dane, które w ten sposób zbieramy nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na ich przypisanie do konkretnego użytkownika. Posiadamy dane m.in. na temat wieku, płci czy lokalizacji osób które odwiedzają stronę. Dane te przechowywane będą przez czas niezbędny do prowadzenia działań analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadnionych interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 5. W celu obsługi mediów społecznościowych. Na stronie Stowarzyszenia znajdziesz wtyczki do naszych social mediów – Facebook. Naszą stronę możesz również odwiedzić wchodząc bezpośrednio przez aplikację Facebook. Tak jak wcześniej zostało wspomniane dostawca serwisu jest współadministatorem Twoich danych osobowych. W większości wypadków nie mamy więc wpływu na to w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane. Jeśli korzystasz z naszych mediów społecznościowych widzimy Twoje imię i nazwisko, wizerunek oraz inne dane wskazane przez Ciebie w Twoim profilu. Musisz wiedzieć, że wchodząc w interakcje z naszymi postami czy innymi aktywnościami, inne osoby również widzą te dane. Twoje dane w wykorzystywane zostaną w celu obsługi danego serwisu społecznościowego oraz w celu prowadzenia analiz i statystyk odwiedzin, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korzystanie z serwisów społecznościowych podlega regulaminowi i polityce prywatności administratorów tych serwisów, nie mamy więc wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych w tych serwisach. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami znajdują się tutaj:Facebook

TWOJE UPRAWNIENIA

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, RODO przyznaje Ci szereg uprawnień

 • prawo do dostępu do danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia do innego administratora – w określonych warunkach możesz żądać przeniesienia Twoich danych bezpośrednio wskazanemu administratorowi,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz że przetwarzamy twoje dane niezgodnie z prawem) w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pomocą adresu e-mail wskazanego na początku dokumentu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z funkcjonowaniem strony.  W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.
 2. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Twoje dane są przetwarzane przez:
 • SeoHost.pl  PERSKIMEDIA Szymon Perski z siedzibą przy ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej.

       Podmioty zlokalizowane poza Unią Europejską:

 • Google Analytics by Google LLC – w celu analizowania statystyk Strony (ilości odwiedzin).
 1. Dodatkowo w określonych przypadkach, o czym zostało wspomniane już wcześniej, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty, np. organy władzy publicznej (w celu złożenia petycji czy podjęcia innych działań na rzecz Stowarzyszenia).

PLIKI COOKIES

 1. Strona naszego Stowarzyszenia, jak większość witryn internetowych korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies:
 • są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez twój serwer,
 • zawierają informacje o Twojej aktywności na Stronie,
 • przechowywane są w pamięci urządzenia, w którego wchodzisz na Stronę (komputer, telefon),
 • umożliwiają Ci korzystanie z wszystkich funkcji Strony.
 1. W celu stosowania innych plików cookies niż niezbędne muszę uzyskać Twoją zgodę. Podczas pierwszej wizyty na Stronie, wyświetli Ci się informacja na temat stosowania plików cookies. Poprzez kliknięcie odpowiedniego checboxa możesz:
 • wyrazić zgodę na gromadzenie wszystkich plików cookies,
 • nie wyrazić zgody na gromadzenie plików cookies (poza niezbędnymi),
 • zaakceptować i spersonalizować tylko wybrane cookies np. marketingowe.

Przy kolejnej wizycie na stronie, nie będzie się ona wyświetlała, gdyż niezbędne pliki cookies zapisują Twoje preferencje. 

 1. Niezbędne pliki są to pliki, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania Strony i nie można ich wyłączyć. Korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

Musisz wiedzieć, że ich ch wyłączenie lub ograniczenie, może powodować trudności w korzystaniu ze Strony (np. strona może pracować wolniej).

 1. Na stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
 • cookies sesyjne, które są plikami tymczasowymi. Przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • cookies stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 1. Pliki cookie oraz inne technologie śledzące pozwalają mi na dostęp do tzw. „Informacji Anonimowych”. Są to informacje m.in. na temat: twojej aktywności na stronie, czasu spędzonego na stronie, kliknięć w poszczególne linki, twojej płci, przedziału wiekowego, do którego należysz, twojej przybliżone lokalizacji, itd.

Informacje te mają charakter anonimowy i w naszej ocenie nie mają charakteru danych osobowych. Zebranych danych nie jesteśmy w stanie przypisać do konkretnego użytkownika, a co za tym idzie nie jesteśmy w stanie  zapewnić Ci dostępu do tych informacji. Dane te mają jedynie charakter zbioru statystyk.

 1. Cookies mogą pochodzić od dostawców zewnętrznych. Mogą one służyć personalizacji treści, pomiarowi reklam i treści czy zbierania informacji na temat ich odbiorców.
 2. Twoja przeglądarka umożliwia korzystanie z tryby incognito. Włączenie tego tryby powoduje, że informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach i pobranych plikach nie będą zapisywane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w tym trybie, są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien przeglądarki. 
 3. Na Stronie wykorzystywane są  następujące technologie śledzące:
 • Google Analitysc – w celu analizowania statystyk Strony, 
 • Metą Pixel – w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,
 • Google Search – w celu monitorowania pozycji Strony w wynikach wyszukiwania Google.

LOGI SERWERA

Korzystając ze Strony przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest nasz strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

DOKUMENTY ZAMIESZCZANE NA STRONIE

Wszelkie dokumenty umieszczone na stronie Stowarzyszenia zostały uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą wprowadzane, jeśli będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony. Wszelkie zmiany będą przekazywane Użytkownikom Strony niezwłocznie.