Aktualności

1. W ubiegłym roku Prezes Zarządu Jan Długozima złożył skuteczną petycję w sprawie budowy dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych nr 2035C i 2009C. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C a mamy nadzieję, że nieodległej przyszłości to samo stanie się w odniesieniu do drogi nr 2009C. Petycja został poparta przez wielu mieszkańców Młyńca Pierwszego oraz Brzezinka. Za wyrażone poparcie serdecznie dziękujemy.
2. W ostatnim okresie czasu nasze Stowarzyszenie zgłosiło udział w czterech postępowaniach dotyczących wydania przez Wójta Gminy Lubicz decyzji środowiskowej, której wydanie poprzedza wydanie koncesji na eksploatację żwirowni. Wszystkie postępowania dotyczą działek znajdujących się w Młyńcu Pierwszym i przyległych do ul. Rogówskiej bądź znajdujących się w jej pobliżu. W przypadku dwóch postępowań chodzi o lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (działki nr 1273/13, 1273/12, 1273/22) zarządzane przez Nadleśnictwo w Golubiu-Dobrzyniu. Okazuje się, że to Nadleśnictwo w “trosce o przyrodę” postanowiło wydzierżawić te działki z przeznaczeniem pod wydobycie kruszywa, oczywiście po uprzednim wycięciu lasu. Do tej pory Wójt Gminy Lubicz nie wydał jeszcze w tych sprawach decyzji. Jako Stowarzyszenie, którego celem działania jest ochrona środowiska w tym krajobrazu, możemy wnieść odwołanie od decyzji, jeżeli będzie naruszała prawo albo nie uwzględniała postulatów Stowarzyszenia. Gorąco zachęcam osoby zainteresowane problemami związanym z budową żwirowni i ich eksploatacją do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem. Położenie lasów można ustalić pod linkiem https://lubicz.e-mapa.net/, ewentualnie kontaktując się ze Stowarzyszeniem.
Kontaktować się z nami można pisząc na adres jan.dlugi@gmail.com, albo telefonicznie nr 668476346
Prezes Zarządu
Jan Długozima

Podobne wpisy