Petycja z dnia 18/03/2023

Młyniec Pierwszy, dnia 2023-03-18 Pan Marek NicewiczWójt Gminy Lubicz Na podstawie art. 2 i n. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) wnosimy o przystąpienie do wykonania uchwały nr XXXI/358/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…

Aktualności

1. W ubiegłym roku Prezes Zarządu Jan Długozima złożył skuteczną petycję w sprawie budowy dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych nr 2035C i 2009C. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C a mamy nadzieję, że nieodległej przyszłości to samo stanie się w odniesieniu do drogi nr 2009C. Petycja został poparta…

PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWO-PIESZYCH

SODD przekazuje do wiadomości treść petycji członka Stowarzyszenia Jana Długozimy w przedmiocie budowy ścieżek (ciągów) rowerowo-pieszych wzdłuż dróg powiatowych nr 2035C (na odcinku od Młyńca Pierwszego do Jedwabna) oraz 2009C (na odcinku od Młyńca Pierwszego do drogi krajowej nr 15 w Brzezinku) z prośbą o zapoznanie się z nią i wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy przez…